1 Comment

Informația că blocul n-ar fi fost reabilitat dacă era încadrat în altă clasă de risc decât RS3 e falsă! Ea e contrazisă chiar de Lista clădirilor expertizate seismic. Acolo apar o sumedenie de blocuri încadrate în clasa de risc seismic II (RS2), care au fost reabilitate termic, deși vor suferi avarii majore la un cutremur semnificativ, conform clasei de risc din care fac parte. Doar câteva astfel de exemple: Strada Câmpia Libertății nr. 6 (bloc PM52), Strada Câmpia Libertății nr. 31 (bloc 6A; tronson I+II), Șoseaua Mihai Bravu nr. 98-106 (bloc D16) etc.

Expand full comment