1 Comment

Hmmm, cică ar fi o soluție...si la dirijabile a fost o soluție hidrogenul 🙂😇

Expand full comment